Jukka Tujulan sivusto / Liikunnallisia harrastuksiani / Kalliokiipeily: Mitä kalliokiipeily on?

Mitä kalliokiipeily on?

Kalliokiipeily on seinäkiipeilystä poiketen ulkona luonnon muovaamilla kallioilla tapahtuvaa kiipeilyä. Suomessa reitit ovat pituudeltaan korkeintaan 50 metriä, mutta Keski-Euroopassa ne saattavat olla huomattavasti pitempiä.

Kalliokiipeilyvarusteista kiipeilykengät ja magnesium auttavat pääsemään seinämää ylös, kaikkia muita varusteita käytetään ainoastaan vahingoittumisriskin pienentämiseksi mahdollisissa putoamisissa.

Kallioon kiinnitetään erilaisia varmistusvälineitä, kuten kiiloja ja frendejä, jotka ovat sulkurenkaiden, köyden ja valjaiden muodostaman järjestelmän kautta yhteydessä kiipeilijään. Jos kalliossa ei ole varmistusvälineiden vaatimia halkeamia, voidaan käyttää pysyvästi kiinnitettäviä porahakoja.

Kiipeilijä voi sanoa kiivenneensä jonkin reitin, kun hän on liidannut sen. Tämä tarkoittaa kiipeämistä siten, että kiinnittää varmistuksia ja vie köyden mukanaan alhaalta, jossa varmistaja pitää köydestä kiinni. Jos köysi tulee kallion päältä kiipeilijään on kyseessä yläköysiharjoittelu.

Yleensä kalliokiipeilyssä pyritään reitit kiipeämään vapaasti, eli liidaamaan niin, että varmistuksia käytetään ainoastaan varmistamiseen, ei apuna kiipeämisessä tai huilaamiseen. Onsight (ensinäkemältä) on reitin kiipeäminen vapaasti ilman harjoittelua, tietoa otteista ja putoamatta.

Kallion päältä tullaan alas joko köydellä laskeutumalla tai kävelemällä kiertäen jyrkänne. Näistä tavoista valitaan se, joka on siinä tilanteessa turvallisempi.


Jukka Tujula jukka.tujula@mbnet.fi